Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Letztes Feedbackhttps://myblog.de/tabanpsjd453

Gratis bloggen bei
myblog.de

Ард түмнийг хуур

Үйлчилгээ: Морийг уралдаан тэмцээнд орохын өмнө, мөн сургах явцад хэрэглэхэд зориулагдсан. Хөлсөөр алдагдсан эрч хүчийг нөхнө. Уралдааны үед хүчилтөрөгчийн дутагдалж орж ядрах, цуцах үед бодисын солилцоог идэвхижүүлсэнээр илүү хол жигд давхих тэсвэрийг дэмжих чухал үйлчилгээтэй.

Хэрэглэх заавар: Уралдахаас өмнө 1.5-аас 2 цагийн өмнө өлөн дээр нь амруу нь нөхнө. шахна. Анхаар! Буруу хоолойгоор нь залгиулахаас болгоомжил! Морийг толгойг нь тонгойлгож байгаад хэлэн доогуур нь шахсаны дараа толгойг нь өргөж залгиулна. Хөлдөөж болохгүй

Захиалах утас 96320000, 99111880
7.12.17 11:44
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung